05.07.2016 15:37
slide0051-1

 

ББК 84Каз7-4 С63

Соқпақбаев Б. Балалық шаққа саяхат: Хикаяттар. — Алматы: Раритет, 2005. — 320 бет. — «Алтын қор» кітапханасы.

ISBN 9965-663-88-2

Аса көрнекті қаламгер Бердібек Сокпақбаевтың қай шығар-масына үңілсеңіз де, адам болсам деген үлкен арманы бар, асқар таудай биік мақсат-мұраты бар балғын кейіпкерлердің тағдыр талқысында талай қиыншылықтарды бастан кешіп барып есейіп-ер жеткен, шындалып-қалыптасқан қайсарлығына тәнті боламыз.

Ұсынылып отырған кітап атын иеленген хикаятта жетім ба-ланың жетілу жолы, мінез-құлкының қалыптасуы, арман-тілегі суреттелген. Ал әйгілі «Менің атым Қожа» туындысы орыс қазақ окырманына жақсы таныс деп ойлаймыз.

 
05.07.2016 15:34
slide0049-1

 

БВК 82.3 (2 Рус)

П 91

Пушкин А.С. Ертегілер, өлеңдер, поэмалар.

Құрастырған: О. Аскар. - Алматы: «Балауса» баспасы, 2006. - 480 бет.

Бүл элем балалар әдебиетіне арналган 50 томдық-тың бірі.

Бұл томға орыстың ұлы ақыны А.С.Пушкиннің балаларға арналған, халық ауыз әдебиеті негізінде жазған ертегілері, ба-лалардың елін, жерін, оның әсем табиғатын сүюіне көмектесе-тін патриоттык рухтағы өлеңдері, поэмалары іріктеліп енгізілді.

ISBN 9965-672-44-Х

 
05.07.2016 15:31
slide0047-1

 

ББК 84 Каз 7-44

С 63

Соқпақбаев Б. Менің атым Қожа. Повестер.—Алматы: "Атамұра", 2003.- 304 бет.

ISBN 9965-05-889-Х

Көрнекті балалар жазушысы Бердібек Соқпакбаевтың бұл кітабына "Менің атым Қожа", "Балалық шаққа саяхат" атты оқыр-ман қауым арасына кең тараған екі повесі еніп отыр. Бұларда ауыл өмірі, ауыл балаларының мінез-құлық, арман-мақсаты шынайы да шырайлы бейнеленген.

 
05.07.2016 15:29
slide0045-1

 

ББК 84 (Ағыл-Қаз)7-44

С29

Свифт Джонатан. Гулливердің саяхаттары. Роман / Джонатан Свифт. Орыс тілінен аударған А. Қүрмансейітов.

1726 жылы, «Робинзон Крузодан» кейін арада бар-жоғы жеті жыл өткен кезде, абырой-даңқы Дефо шығармасынан кем түспейтін осы «Гулливердің саяхаттары» өмірге келген еді. Мұнда әуелде оташы, кейіннен бірталай кемеге капитан болған Гулливердің дүниенің түкпіріндегі бірнеше елге жасаған қызықты саяхаттары баяндалады. Бұл шығарма — бір жағынан әлеуметтік-саяси қарым-қатынастар жайындағы өткір мазмұнды роман-памфлет. Балаларға ғана емес, үлкендерді де терең ойға бастайтын сатиралық-философиялық тамаша туынды.

ISBN 9965-18-351-1

 
10.05.2014 15:06
osnkazprav

 

 

67.0я7

Г12

Габдуалиев М., Жакупов Р.

Основы казахстанского права: Учебное пособие.- Астана: Фолиант, 2013.- 208 с.

Учебное пособие «Основы казахстанского права» предназначено для учащихся старших классов общеобразовательных школ, студентов средних специальных и высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей. В пособии рассмотрены как общие вопросы права и государства, так и основные отрасли казахстанского права. В приложении приведены конкретные судебные решения, практические документы и др.