28.10.2010 23:04

Әлемдік сандық кітапхана - http://www.wdl.org/ru/

Электронды виртуалды кітапхана - http://www.e-vko.gov.kz/library/default.aspx

1. Абай. Өлеңдер.

1. Жаратылыстану ғылымдары

1. Асқарова ¥.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау.

2. Техника. Техникалық ғылымдар

1. Беркінбаев К.М. Информатика.

2. Хакимова Т. Компьютерлік өндеудің әдістемелері.

3. Хакимова Т. Компьютерлік өндеудің мүмкіндіпн жоғарылату.

4. Хакимова Т. Компьютерлік өндеудің автоматтандыруда инновациялық технологияларды пайдалану.

5. Хакимова Т. Графикалық компьютерлік модельдеу.

3. Тарих. Тарих ғылымдары

1. Әмірханов М.Б. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы.

2. Мәшімбаев СМ. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы.

3. Тортаев С.Ә. Орта ғасырлардағы Азия және Африка тарихы.

4. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы

4. Экономика. Экономикалық ғылымдар

1. Альжанова Н.Ш. Экономикадағы математикалық әдістер.

2. Асан Д.С Экономикалық және элеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері.

3. Асқарова Ж.А. Экономикадагы математикалық әдістер.

4. Асқарова Ж. А. Бизнесті бағалау.

5. Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау.

6. Бейсенбаева А.К. Туризмдегі бухгалтерлік есеп.

7. Мұханбетова CM. ¥ллтық есептер жүйесі.

8. Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірбибелік әдістемелері.

9. Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік операция.

10. Мырзалиев Б.С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

11. Останов С.С Экономикадағы сызықтық модельдерді талдаудың математикалық әдістері

12. Блеутаева К.Б. Қаржы.

13. Төлегенов Е. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп.

5. Мемлекет және құқық. Заң ғылымдары

1. Ағдарбеков Т. Құқық негіздері.

2. Ахметов А. Еңбек құқығы.

3. Әлібеков СТ. Қазақстан Республикасының кеден құқығы.

4. Әпенов CM. Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері.

5. Әпенов CM. Қылмысқа қатысушылық.

6. Булгакова Д.А. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы.

7. Ермухаметова С.Р. Рим жеке құқығы.

8. Жоламан Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы.

9. Жумагулов Г.Б. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.

10. Жумагали А. Криминология жалпы бөлім.

11. Қыстаубай Ө.С. Тұрғын үй құқығы.

12. Мұхтарова А.Қ. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы.

13. Мушкет И.И. Полицейлік құқық.

14. Стамқұлов Ә.С. Жер құқығы.

15. Ағдарбеков Т. Мемлекет және құқық теориясының негізгі мәселелері: оқу құралы.

16. Жоламан Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық

17. Алауханов Е. Жемқорлықпен күресу: Теория және практика

6. Мәдениет. Ғылым. Ағарту

1. Әбиев Ж.Ә. Педагогика.

2. Бабаев СБ. Педагогика: жалпы негіздері және тәрбие теориясы.

3. Бабаев СБ. Көрнекі педагогика.

4. Бабаев СБ. Жалпы педагогика.

5. Бабаев СБ. Бастауыш мектеп педагогикасы.

6. Жумадуллаева А.А. Отбасы-некелік тәрбие негіздері.

7. Филология ғылымдары. Көркем әдебиет

1. Ағылшынша орысша-қазақша сөздігі.

2.Салқынбай А.Б. Қазақтың тілші-әдіскер тұлғалары.

8. Философия ғылымдары және тарихы, этика, эстетика, логика

1. Ғабитов Т.Х. Заңгер этикасы.

9. Психология

1. Бабаев С.Б. Көрнекі психология.

2. Бабаев С.Б. Жалпы психология.

3. Бапбаба С. Психология негіздері.

4. Бапбаба С. Жантану негіздері.

LAST_UPDATED2