2013 жылғы қыркүйек-қазан айларында кітапханаға түскен жаңа әдебиеттер
05.11.2013 14:02

 

Кітапханаға түскен жаңа әдебиеттер

 

Географиялық ғылымдар

1

Қ26.8я6

М12

 

Мазбаев, Б.

Этнос бесігі. Қазақстан жерінің шежірелі жартастары: кітап--альбом = Колыбель этноса. Священные утесы казахстанской земли: книга-альбом = The cpadleland of the ethnos7 The sacred rocks jf the Kazakhstan land: a book album / О. Мазбаев. – Алматы: "Сораба" қоғамдық қоры, 2012. - 272 б.

 

 

Тарих

2

Қ63.3

А99

 

Аяған Б.

Қазақстанның жаңа тарихы: тұрақты Қазақстан. Үш томдық. 3-ші том / Б. Аяған, Ә. Ауанасова, А. Сүлейменов. - алматы, 2012. - 320 б. - (Мәдени мұра)

 

3

Қ63.3

А99

 

Аяған Б.

Қазақстанның жаңа тарихы: дағдарыстан шығу. Үш томдық. 2-ші том / Б. Аяған, Ә. Ауанасова, А. Сүлейменов. - Алматы, 2012. - 320 б. - (Мәдени мұра)

 

4

Қ63.3

А99

 

Аяған Б.

Қазақстанның жаңа тарихы: Кеңес жүйесінің дағдарысы және ыдырауы. Үш томдық. 1-ші том / Б. Аяған, Ә. Ауанасова, А. Сүлейменов. - Алматы, 2012. - 320 б. - (Мәдени мұра)

 

5

Қ63.32

Ж26

 

Жанболат, Сұлтан

Ежелгі ұлыс тарихы. Ерте замандағы үйсін ұлысы туралы зерттеу / С. Жанболат. - Алматы: Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының "Атажұрт" баспа орталығы, 2012. - 296 б. - (Шетелдегі қазақтар)

 

6

Қ63.3

Ж88

 

Жұртбай, Тұрсын

"Ұраным - Алаш". (Түрме әфсанасы) Талқы. 3 том / Т. Жұртбай. - Алматы: Ел-шежіре, 2012. - 647 б.

7

Қ63.3

Е87

 

Тасболатов, Абай

Есімдері ел есінде / А. Тасболатов. - Астана: Фолиант, 2012. - 252 б.

8

63.3

У62

 

Уолперт, Стенли

Джинна-Пәкістанның негізін қалаушы / С. Уолперт. - Алматы: Қазақ энциклопе-диясы, 2012. - 480 б.

 

9

Қ63.3

Т89

 

Хазретәлі, Тұрсұн

Алаш Һәм Түркістан: монография / Т. Хазретәлі. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 400 б.

10

Қ63.2

Қ17

 

Қазақ қолжазбалары. Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д. Х ғ. бастап-ХХ ғ. дейін) 10 томдық басылым. 7-ші том. Софы Аллаяр. Сәбәт-ул әжизин (Әлсіздердің тірегі). Мәснәуи дастан. Факсимилие, транскрипция, жолма-жол аударма, көркем аударма / жоба жетекшісі Ж. Құдакелдіұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 408 б.

 

11

63.5

К19

 

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия . 2-ші том. Е-И = Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов. Энциклопедия. Т.2. Е-И = The traditional system of etnogrphical categories, conceptions fnd designations of kazahs. Encyclopedia. Volume 2. E-I / ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі ҚР мемле-кеттік орталық музейі; жоба жетекшісі Н. Әлімбай. - Алматы: РПК "Слон", 2012. - 736 б.

 

12

Қ63.5

Қ18

 

Қазақстан халықтарының ұлттық киімдері = Национальные костюмы народов Казахстана: Фотоальбом / құраст. Г. У. Узбекова; ред. А. Т. Бейсекеева; фото-суретші Р. Ф. Бобров. - Алматы: "АСА" Баспа үйі , 2012. - 288 б.

 

 

 

Саясат

13

Қ66.3

Б94

Бірлігі жарасқан біздің үй: фото иллюстрациялық кітап = Дом, в котором живет дружба: The house, where lives friendship / ШҚО Ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша шығарылды; құраст. Е. Нұрғалиев; қаз. тіліне ауд. Ж. Игісінов; ағыл. тіліне ауд. Қ. Мұратбекқызы. - Өскемен: AsT prime, 2012. - 296 б.

14

66.4

М19

 

Мансұров, Тайыр

Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірде жүзеге асқан Еуразиялық жобасы / Т. Мансұров. - М.: Реал-пресс, 2012. - 320 с.

15

Қ66.38

Н17

 

Назарбаев, Нұрсұлтан

Елмен сырласу: сөздер, сұхбаттар. XI том / ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. - Астана: Күлтегін, 2012. - 208 б.

16

Қ66.38

Н17

 

Назарбаев, Нұрсұлтан

Елмен сырласу: сөздер, сұхбаттар. XII том / ҚР Мәдениет және ақпарат министр-лігі Л.Н. Гумилев атынд. Еуразия ұлттық университеті. - Астана: Күлтегін, 2012. - 320 б.

17

Қ66.3

Ә52

 

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы. 1997 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. XII том / Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық ун-ті; жобаның авторы М. Жолдасбеков; жалпы ред. Е. Сыдықов. - Астана: Күлтегін, 2011. - 344 б.

18

Қ66.3

Ә52

 

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы. 1997 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. XIII том / жобаның авторы Жолдасбеков; жалпы ред. Е. Садықов; Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық ун-ті. - Астана: Күлтегін, 2012. - 400 б.

 

19

Қ66.3

Ә52

 

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы. 1998 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. XIV том / Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық ун-ті. - Астана: Күлтегін, 2012. - 240 б.

 

 

 

Құқық

20

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы 2008 жыл / жетекші М. Қасымбеков. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 406 б. - (ҚР Тұнғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

 

21

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы 2009 жыл / жетекші М. Қасымбеков. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 376 б.

 

22

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2000 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат; ред. Ж. К. Үсембаева. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 252 б. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

 

23

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2001 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат; ред. Ж. К. Үсембаева. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 328 б. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

24

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2002 жыл [Электронный ресурс] / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат. - Электрон. текстовые дан. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 346 б. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы )

25

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2003 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 362 б. - (Қазақстан Респуб-ликасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

26

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2004 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 346 б. - (Қазақстан Респуб-ликасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

 

27

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2005 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 372 б. - (Қазақстан Респуб-ликасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

 

28

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2006 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 362 б. - (Қазақстан Респуб-ликасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы)

29

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2007 жыл / жетекші М. Б. Қасымбеков; жауапты ред. Б. Б. Темірболат. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 348 б. - (Қазақстан Респуб-ликасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2007 жыл)

 

30

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2010 жыл / жетекші М. Қасымбеков. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 400 б. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы )

31

Қ67.400.6

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы. 2011 жыл / жетекші М. Қасымбеков. - Астана: Деловой мир Астана, 2012. - 408 б. - (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы )

 

32

67.400.1

Қ65

 

Қопабаев Ө.

Ата-заң - мемлекет дамуының іргетасы / Ө. Қопабаев. - Алматы: Алатау, 2012. - 576 б.

 

 

Ғылымтану

33

Қ72.3я2

Қ18

 

Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиялық анықтамалық. 1-ші том. А-К / бас ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. - 616 б.

 

 

Спорт

34

75.7

Б24

 

Бапкерлік деген-бір ғылым / құраст. Қ. Рысбек. - Астана: Жарыс, 2012. - 208 б.

 

 

Журналистика

35

76.01

О-61

 

Оңғасырова, Фариза

Сыр-сұхбат / Ф. Оңғасырова. - Алматы: Атамұра, 2013. - 464 б.

 

 

Фольклор

36

82.2(0)

С41

 

Синдбаттың сапарлары / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

 

37

82.3(0)

А39

 

Аладдин және сиқырлы шам / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана : Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

38

82.2(0)

Б91

 

Бүкір туралы ертегі / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

39

82.2(0)

К69

 

Көпес пен жын туралы ертегі / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

40

82.3(4Гре)

К84

 

Кун А.

Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары / А. Кун ; ауд. С. Ақтаев ; бас. ред. Ә. Файзуллаұлы. - Алматы: Балауса, 2012. - 480 б.

41

82.3(0)

П17

 

Парсы патшасы және теңіз патшайымы / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

42

82.3(0)

Ш31

 

Шахрияр патша мен оның інісі / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

43

82.2(0)

Ә54

 

Әли-Баба және 40 қаракшы / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

44

82.2(0)

Ү92

 

Үш мұрагер және Норонихар патшайым / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Алматы: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

 

Әдебиеттану

45

Қ83.3

А39

 

Алаштың Ақселеуі. Ақселеу Сейдімбектің өмірі мен шығармашылығы / құраст. П. Өтепова. - Астана: Фолиант, 2012. - 440 б., фотосурет 48 б.

46

Қ83.3

Е45

 

Елеукенов, Шериаздан

Көп томдық шығармалар жинағы . 6-шы том / Ш. Елеукенов. - Алматы: Қазығұрт, 2013. - 480 б.

47

Қ83.3

Е65

 

Ергөбек, Құлбек

Өлеңсөз. Қазақ өлеңі хақында / Қ. Ергөбек. - Алматы: Ел-шежіре, 2012. - 576 б.

48

Қ83.3

М14

 

Майлин, Бейімбет

Көп томдық шығармалар жинағы . 11-ші том. Құжаттар, деректер, пікірлер / Б. Майлин. - Алматы: Қазығұрт, 2012. - 480 б.

49

Қ83.36

С26

 

Сахариев, Баламер

Шығармалары: әдеби зерттеулер, мақалар, аудармалар / Б. Сахариев; құраст. Д. Әшімханұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 400 б.

 

 

Көркем әдебиет

50

84(5Қаз-Тад)4

А14

 

Абдужаббаров, Абдугаффор

Пісте сатқан бала / А. Абдужаббаров. - Алматы: Киізкітап, 2012. - 32 б. - (Біз доспыз)

51

Қ84-44

А39

 

Алаштың аяулы Ақселеуі: ақаң туралы естеліктер кітабы / Қазақстан Респуб-ликасы Байланыс және ақпарат министрлігі; Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды. - Алматы: Қазығұрт, 2011. - 296 б.

52

Қ84-4

Б12

 

Бабалар сөзі. Жүз томдық. 89 том. Аңыздық жырлар / ред. Т. Әлбеков. - Астана: Фолиант, 2012. - 432 б.

 

53

Қ84-4

Б12

 

Бабалар сөзі. Жүз томдық. 90 том. Ғұрыптық фольклор / ред. Қ. Алпысбаева. - Астана: Фолиант, 2012. - 432 б.

54

Қ84-5

Б40

 

Бекхожин, Қалижан

Таңдамалы шығармалары / Қ. Бекхожин; құраст. З. Бекхожина; ред. А. Нысаналин, Л. Ноғайбаева. - Алматы: ҚазАқпарат, 2012. - 994 б. - (Әдебиет әлемі)

55

84(5Қаз-Нам)-5

Г40

 

Гете, Иоганн Вольфганг

Фауст / И. В. Гете; ауд. М. Құрманов. - Алматы: RS, 2012. - 464 б.

56

Қ84-44

Д87

 

Дүйсенбин П.

Шуақты белес: повестер / П. Дүйсенбин. - Алматы: Ана тілі, 2013. - 384 б.

 

57

Қ84-5

Е49

 

Елубаев Е.

Таңдамалы. Өлеңдер, тақпақтар, жұмбақтар, жаңылтпаштар. 1- ші том / Е. Елубаев. - Алматы: Ана тілі, 2013. - 384 б. - (Мерейтойлық әдебиет)

58

Қ84-5

Ж26

 

Жандыбаев, Ғұсман

Өлеңдер, балладалар, поэма / Ғ. Жандыбаев. - Алматы: Ана тілі, 2013. - 384 б. - (Мерейтойлық әдебиет)

59

Қ84-5

Ж28

 

Жаңа ғасыр жырлайды. Жас ақындар антологиясы. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. - 144 б.

60

Қ84-5

Ж87

 

Жұмабайұлы, Байахмет

Күй-шежіре. Деректі зерттеу / Б. Жұмабайұлы. - Алматы: Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының "Атажұрт" баспа орталығы, 2012. - 104 б.

61

Қ84-5

И83

 

Исәділ, Алмат

Мен-қазақтың баласы! / А. Исәділ. - Алматы: Таймас , 2012. - 48 б.

62

Қ84

Қ97

 

Кітапбаев, Бошай

Айта-айта Алтайды, Бошай ата қартайды / Б. Кітапбаев; ред. Қ. Ж. Орымханова. - Өскемен: Рекламный Дайджест, 2012. - 500 б.

63

Қ84-4

К29

 

Кемелбаева, Айгүл

Мәжнүн жүрек: эссе, сұхбат / А. Кемелбаева. - Алматы: Алаш баспасы, 2013. - 384 б.

64

И(Амер)

Л72

 

Лондон, Джек.

Әңгімелер. Роман / Д. Лондон; ауд. С. Оспанов. - Алматы: Балауса, 2012. - 480 б. - (Әлем балалар әдебиеті)

65

Қ84-5

М91

 

Мырзабеков К.

Таңдамалы. 2 томдық. 1-том / К. Мырзабеков. - Астана: Фолиант, 2012. - 480 б.

 

66

Қ84-44

М88

 

Мүсірепов Ғ.

Таңдамалы шығармалары / Ғ. Мүсірепов; құраст. Ә. Қайырбеков; ред. Қ. Түменбай; шығар. топ жетекшісі С. Ахметова. - Алматы: ҚазАқпарат, 2012. - 1120 б. - (Әдебиет әлемі)

67

Қ84-5

М85

 

Мұстақиұлы, Сайламқан

Арманның алыс аралы: өлендер жинағы / С. Мұстақиұлы. - Алматы: Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының "Атажұрт" баспа орталығы, 2012. - 144 б. - (Шетелдегі қазақтар)

68

Қ84-5

А43

 

Оразымбекұлы, Шаяхмет

Белжайлау / Ш. Оразымбекұлы. - Алматы: Асыл Сөз, 2012. - 200 б.

69

Қ84-4

П24

 

Перзенті еді халқының: естеліктер мен лебіздер / құраст. Ф. Ысмағұлова. - Алматы: Қазақстан, 2013. - 244 б.

70

 

Қ84-5

С20

 

Сан қырлы тұлға. Камал Смайылов туралы естеліктер / құраст. Н. Н. Шманова. - Алматы: Алатау, 2012. - 384 б.

 

71

Қ84-5

Қ23

 

Қайырбеков, Ғафу

Көп томдық шығармалар жинагы. 6-шы том. / Ғ. Қайырбеков. - Алматы: Қазығұрт, 2012. - 384 б.

72

Қ84-5

Қ23

 

Қайырбеков, Ғафу

Көп томдық шығармалар жинағы. 8-ші том. / Ғ. Қайырбеков. - Алматы: Қазығұрт, 2012. - 384 б.

73

Қ84-5

Қ23

 

Қайырбеков, Ғафу

Көп томдық шығармалар жинағы. 7-ші том. / Ғ. Қайырбеков. - Алматы: Қазығұрт, 2012. - 384 с.

74

Қ84-44

Қ41

 

Қаражігітов, Албаз

Тандамалы шығармалар 2-ші том. Жанайқай: хикаяттар мен әңгімелер / А. Қаражігітов. - Алматы: Таймас баспа үйі, 2013. - 400 б.

75

Қ84-44

Қ88

 

Қырғызбаев Ө.

Созақ қасіреті: тарихи роман / Ө. Қырғызбаев. - Алматы: Ана тілі, 2013. - (Мерейтойлық әдебиет)

76

Қ84-5

Ә20

 

Әдеби жәдігерлер. 20 томдық. 16 том. Құтб. Хұсрау-Шырын / ҚР Білім және ғылым министрлігі М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер институты; құраст. Ә. Керімұлы. - Алматы: Таймас баспа үйі, 2012. - 480 б. - (Әдеби жәдігерлер)

77

84(Тур)7-5

 

 

Әдеби жәдігерлер. 20 томдық. 17-шы том. Атайи. Диуан. Ғазалдар / ҚР білім және ғылым министрлігі М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер институты; ұраст. Т. Қыдыр. - Алматы: Таймас баспа үйі, 2012. - 480 б. - (Әдеби жәдігерлер)

 

Өнер

78

Қ85.1

Д20

 

"Дәл қазір". Қазақстанның жас суретшілерінің өнер туындыларының каталогы = "Здесь и сейчас". Каталог произведений молодых хужожников Казахстана = "Here and now". Catalog of works by young artists of Kazakhstan / ред. Б. Қошым-Ноғай. - Алматы: Раритет, 2012. - 320 б.

79

Қ85.33

Х12

 

Хабиба Елебекова. - Алматы: Өнер, 2012. - 224 б. - (Әйгілі адамдар)

 

80

85.14я6

Ю91

 

Юсупов Р.

Жер тынысы: альбом = Живая земля: альбом / Р. Юсупов. - Алматы: Ел-шежіре, 2012. - 192 б.

81

Қ85.33

Қ18

 

Қазақстанның мәдени ошақтары = Культурные центры Казахстана: фото-альбом / жоба жетекшісі Ж. Нұрбеков. - Алматы: "АСА" Баспа үйі , 2012. - 288 б.