2013 жылғы мамыр-маусым айларында кітапханаға түскен жаңа әдебиеттер

Жаратылыстану ғылымдары

1.

Қ20.1

Ш97

 

Шығыс Қазақстан= Восточный Казахсктан = East Kazakhstan: безендіріліген атлас / Шығыс Қазақстан облысы әкімшілігі. - Семей: Тенгри, 2012. - 244 б.

 

 

Химиялық ғылымдар

2.

24.1

Б12

 

Баешова А.Қ.

Жалпы химия. (зертханалық жумыстардың жинағы): оқу-әдістемеліқ құрал / А. Қ. Баешова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ универ-ситеті, 2011. - 90 б.

 

3.

24.2

Б38

 

Бейсебеков М.Қ.

Органикалық химия (биорганикалық химия элементтерімен): оқұлық / М. Қ. Бейсебеков, Ж. Е. Әбілов; Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық универститеі. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 339 б.

 

Биологиялық ғылымдар

4.

28.706

А24

 

Адам анатомиясы / бас ред. Қ. Байғабылова; ағыл. тілінен ауд. Д. Мазен. - Алматы: Аруна, 2012. - 208 б. - (1100 қызықты дерек)

 

5.

28.5

Ә56

 

Әметов Ә.

Ботаникадан оқу-далалық практикасына арналған оқу құралы / Ә. Әметов, А. Ж. Чилдибаева, Б. М. Тыныбеков; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 90 б.

6.

28.57

А90

 

Атабаева С.Ж.

Өсімдіктер физиологиясы: оқу құралы / С. Ж. Атабаева; Әл-Фараби атын. Қазақ ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 292 б.

 

7.

Қ28.693.3

Қ18

 

Қазақстан Қызыл кітабы беттерінен. Омыртқалы жануарлар = По страницам Красной книги Казахстана. Позвоночные животные / құраст. А. Ф. Ковшарь. - Алматы: Алматыкітап баспасы, 2012. - 128 с.: суретті

 

8.

28.707

Т11

 

Төлеуханов С.Т.

Дене шынықтыру мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері: оқу құралы / С. Т. Төлеуханов, А. Ә. МәутенбаевЕланцев А.Б., Г. Б. Мәдиева; Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 114 б.

 

 

Компьютерлер

9.

32.973

Б79

 

Бөрібаев Б.

Информатика терминдерінің түсіндірмелік сөздігі: оқу-әдістемелік құралы / Б. Бөрібаев, А. Шормақова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 181 б.

 

10.

32.973

Д87

 

Дүйсебекова К.С.

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттарды қоғау: оқу құралы / К. С. Дүйсебекова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университі. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 156 б.

 

Социология

11.

60.5

Ә14

 

Әбдірайымова Г.С.

Жастар социологиясы: оқу құралы / Г. С. Әбдірайымова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 224 б.

 

12.

60.5

Б52

 

Биекенов К.У.

Социология: учебное пособие / К. У. Биекенов, С. К. Биекенова, Г. А. Кенжакимова. - Алматы: LEM, 2012. - 488 c.

 

 

 

 

Экономика ғылымдары

13.

65.29

Б39

 

Бекболатұлы Ж.

Ел брендингі: оқу құралы / Ж. Бекболатұлы, А. Сандыбай, Е. Әзімшайық; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 101 б.

14.

65.290-93

І-14

 

Ібрішев Н.Н.

Корпоративтік қаржы: оқулық / Н. Н. Ібрішев; ҚР Білім және Ғылым министрлігі. - Алматы: LEM, 2013. - 380 б.

15.

65.052

Н86

 

Нұрғалиева Г.

Банктердегі бухгалтерлік есеп: оқу құралы / Г. Нұрғалиева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 118 б.

 

 

Құқық

16.

К67.401.2

В63

 

Кемельханов А.Ж.

Военное право / А. Ж. Кемельханов; Казахский гуманитарный юридический университет. - Алматы: LEM, 2012. - 313 c.

 

17.

Қ67.402

Қ18

 

Қазақстан Республикасының Кодексі 2008 жылғы желтоқсанның 10-ы. №99- IV7 Салық және бюджетке төленетін бсақа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) (2013.04.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). - Алматы: LEM, 2013. - 526 б.

 

 

Педагогика

18.

74.5

П23

 

Педагогика, әлеуметтік педагогика, өзін-өзі тану тарихы: оқу құралы / Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 248 б.

 

Спорт

19.

75.81

К70

 

Көшкімбаева Ү.Т.

Туризм инфрақұрылымы: оқу құралы / Ү. Т. Көшкімбаева, Ақтымбаева Ә.С. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 208 б.

 

 

Тіл білімі

20.

К81.2

К94

 

Күркебаев К.Қ.

Қазақ тілінің рухани және материалдық лексикасы: оқу құралы / К. Қ. Күркебаев; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті.- Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 191 б.

21.

81.2Ағл

Б20

 

Баймұратова И.А.

Ағылшын тілінің практиқалық грамматикасы: оқу құралы / И. А. Баймұратова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеты. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 332 б.

22.

Қ81.2

Ш19

 

Шалабай, Бердібай

Қазіргі қазақ тілі синтаксис: оқу құралы / Б. Шалабай; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеты. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. - 186 б.

 

 

Фольклор

23.

Қ82.3

А46

 

Алтын мүйізді киік: халық ертегілері / ред. Қ. Байғабылова; сурет. А. Сас. - Алматы: Аруна, 2012. - 19 б. - (Тыңда балам ертегі)

 

24.

Қ82.3

Б28

 

Баүырсақ: халық ертегілері / ред. Қ. Байғабылова; ауд. Т. Бектаева; сурет. Т. Авдеева. - Алматы: Аруна, 2012. - 19 б. - (Тыңда балам ертегі)

 

25.

Қ82.3

С63

 

Соқыр күйші: халық ертегілері / ред. Қ. Байғабылова; сурет. Р. Қожағулова. - Алматы: Аруна, 2011. - 14 б.: сурет. - (Тыңда балам ертегі)

 

26.

Қ82.3

Т90

 

Түймеқыз: Андерсен ертегісінің желісі бойынша / бас. ред. Қ. Байғабылова; ауд. Н. Сламбекова. - Алматы: Аруна баспасы, 2012. - 24 б. - (Буынға бөліп оқимын)

 

27.

Қ82.3

Қ44

 

Қасқыр мен егінші: халық ертегісі / ред. Қ. Байғабылова; сур. О. Грачева. - Алматы: Аруна баспасы, 2012. - 8 б.

 

28.

Қ82.3

Ү-92

 

Үш аю: халык ертегілері / ред. Қ Байғабылова; ауд. Т. Бектаева; сурет. Т. Авдеева. - Алматы: Аруна, 2012. - 19 б. - (Тыңда балам ертегі)

 

29.

Қ82.3

Ұ78

 

Ұсқынсыз үйрек балапаны: Андерсен ертегісінің желісі бойынша. - Алматы: Аруна баспасы, 2012. - 24 б. - (Буынға бөліп оқимын)

 

 

Анықтамалық басылымдар

30.

92

Ө-73

 

Өсімдіктер әлемі / бас ред. Қ. Байғабылова. - Алматы: Аруна, 2012. - 80 б. - (Балаларға арналған танымдық энциклопедия)

 
                   1243

 

sem

alash baner1

 

aya

 

zastavka kalendar

banner

 

mirdetey

Көруді ұсынамыз

 

Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С.Пушкина

 

 

Национальная Академическая Библиотека РК

 

 

Библиотечная ассоциация РК

 

<

 

 

Электронные пособия

 

 

БД
 

 

Валюта бағамдары

 

Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Тіркелгендер

На сайте зарегистрировано пользователей 43007

qazlat2

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ruhani
engnews.gazeta.kz
elbook

 

logotype

Іс - шара күнтізбесі

Прошлый месяц Шілде 2020 Следующий месяц
Же Дү Се Сә Бе Жұ Се
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

Тіркеу

Қатысу санағы


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterБүгін7377
mod_vvisit_counterКеше6547
mod_vvisit_counterОсы жұмада30449
mod_vvisit_counterОсы айда52491
mod_vvisit_counterБарлығы8303900

Қазір сайтта: 77

JivositeСұраныс

Для информационных потребностей вы используете?

Интернет - 39.4%
Сайт библиотеки - 45.5%
Печатные издания - 6.1%
Другое - 9.1%