2012 жылға қараша - желтоқсан айында кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттер
18.12.2012 08:44

Экология

1.

20.1

С23

Сатбаева Г.С.

Әлеуметтік экология және тұрақты даму: оқу құралы / Г. С. Сатбаева; Т. Рыскұ-лов атынд. ҚазЭу-дің осы заманғы басылымдары. - Алматы: Экономика баспасы, 2009. - 208 б.

Физико-математикалық ғылымдар

2.

Қ22.3я73

А88

Асқарова Ә.С.

Жану физикасы: оқу құралы / Ә. С. Асқарова, С.Ә Бөлегенова; Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 123 б.

3.

22.172

А37

Ақанбай, Нұрсадық

Математикалық статистика: оқу құралы / Н. Ақанбай; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 324 б.

6.

22.18

К18

Каримов А.

Химтехнологиялық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу: оқу-әдістемелік құралы / А. Каримов. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 67 б.

7.

22.311

С26

Сахаев Ш.

Арнайы функциялар және олардың қолданулары: оқу құралы / Ш. Сахаев, Х. Хомпыш; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 124 б.

Биологиялық ғылымдар

8.

28.04

Б34

Бегімқұл Б.Қ.

Генетика: практикум / Б. Қ. Бегімқұл; ҚР Білім және ғылым министрлігі техни-калық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады. - Астана: Фолиант, 2011. - 480 б.

9.

28.04

Ж91

Жүнісбаева Ж.Қ.

Жалпы генетика: есептер және оның шығарылу жолдары: оқу құралы / Ж. Қ. Жүнісбаева; Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 222 б.

Радиоэлектроника

10.

32.973

Т65

Төкеев У.Ә.

Ақпараттық жүйелердің Веб-қосымшаларын программалау: оқу құралы / У. Ә. Төкеев, Ж. М. Жұманов; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 100 б.

Тігін өндірісі

11.

37.24

Д87

Дүрманов Б.

Тігінші, пішүші, модельер: оқулық / Б. Дүрманов, Х. Өтешова, Г. Байділдаева. - Алматы: Фолиант, 2011. - 480 б. - (Кәсіптік білім)

12.

37.24

Н86

Нұржасарова М.

Киім дайындау технологиясы (сәнгер-құрастырушыларға арналған): оқу құралы / М. Нұржасарова, К. Кучарбаева, А. О. Рүстемова; ҚР Білім және ғылым министр-лігі кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады . - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 288 б.

Жалпы қоғамдық ғылымдар

13.

60

У82

Утешов С.К.

Этносоциология: оқу құралы / С. К. Утешов, А. М. Чинасилова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеі. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 126 б.

14.

60.6я7

М83

Мұханбетова, Сәбирә

Статистика теориясы: оқу құралы / С. М. Мұханбетова; Т.Рысқұлов атынд. ҚазЭУ-дің осы заманғы оқу басылымдары. - Алматы: Экономика баспасы, 2010. - 360 б.

Экономика

15.

65.428

А29

Азаматова А.Б.

Халықаралық қатынастар теориясы: оқу құралы / А. Б. Азаматова, Г. Ж. Бақтыбаева; Т.Рысқұлов атынд. ҚазЭУ-дің осы заманғы оқу басылымдары. - Алматы: Экономика баспасы, 2011. - 116 б.

16.

Қ65.272

А52

Аманбаев, Мурат

Қазақстанда зейнетақымен қамсыздандыру: оқу құралы / М. Н. Аманбаев; Т. Рысқұлов атынд. ҚазЭУ-дің осы заманғы оқу басылымдары. - Алматы: Эконо-мика баспасы, 2012. - 252 б.

     

17.

Қ65.304

С31

Сейдахметов А.С.

Кластердің экономикасы және ұйымдастыру негіздері: оқу құралы / А. С. Сей-дахметов, М. Б. Тышқанбаева; Т. Рысқұлов атын. ҚазЭУ-дің осы заманғы оқү басылымдары. - Алматы: Экономика баспасы, 2011. - 372 б.

Құқық

18.

67.7

Е23

Егембердиев Е.О.

Атқарушылық іс жүргізу: оқу құралы / Е. О. Егембердиев; ҚР Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады. - 2-бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 160 б. - (Кәсіптік білім)

Мәдениеттану

19.

71.6

Б61

Бияздықова К.Ә.

Қайта өрлеу және заман мәдениеті: оқу-әдістемелік құралы / К. Ә. Бияздықова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 58 б.

Педагогика ғылымы

20.

Қ74.200

Г91

Губашева С.Г.

Тәрбие жұмысының әдістемесі: оқулық / С. Г. Губашева, А. Ж. Отарбай; ҚР Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсы-нады. - 2- бас. - Астана: Фолиант, 2011. - 244 б.

21.

Қ74.00

Ә49

Әлқожаева, Нұрсұлу.

Әлеуметтік педагогика: оқу құралы / Н. С. Әлқожаева; Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 140 б.

Бұқаралық ақпарат құралдары

22.

76.01

Қ13

Қабылғазы, Клара

Журналист шеберлігін қалыптастыру жолдары: оқу құралы / К. Қабылғазы; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ университеті, 2012. - 185 б.

Тіл білімі

23.

Қ81.2-5

М67

Момынова, Бағдан

Қазақ әдеби тілінің тарихы: оқулық / Б. Момынова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 283 б.

24.

Қ81.2-7

Р18

Рақымбекова Д.

Аударма теориясы мен тәжірибесі: оқу құралы / Д. Рақымбекова, Р. Абисалы-қова. - Астана: Фолиант, 2012. - 160 б. - (Кәсіптік білім)

Фольклор

25.

82.3(0)

А39

Аладдин және сиқырлы шам / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фолиант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

26

82

Б78

Бөбектерге арналған қызықты ертегілер / худ. Э. Ферез; қазақ тіліне ауд. Ә. Орынбаева. - Алматы: Алматыкітап , 2010. - 64 б. - (Бөбектерге арналған өлең-дер мен ертегілер)

27

Қ82.3

Е68

Ерлік ертегілері. / бас ред. А. Байғабылова; сурет Б. Көмеков. - Алматы: Аруна, 2010. - 72 б.

28.

82.3(2)

Т90

Түлкі бике мен қасқыр / ауд. А. Сужикова; сурет. И. Егорова. - Алматы: Алматы-кітап баспасы, 2010. - 10 б.

29.

82.3(0)

Ш31

Шахрияр патша мен оның інісі / қазақ тіліне ауд. М. Әкімжанов. - Астана: Фоли-ант, 2012. - 32 б. - ("Мың бір түн" ертегілері)

Әдебиеттану

30.

Қ83.8

А37

Ақтанова А.

Балалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері): оқу құралы / А. Ақтанова. - Астана: Фолиант, 2011. - 200 б. - (Жоғары білім)

31.

Қ83.3

Е65

Ердембеков Б.

Абайтану: оқу құралы / Б. Ердембеков. - Астана: Фолиант, 2012. - 432 б. - (Жоғары білім)

Проза жанры

32.

84(2Рос=Рус)6-4

Ч-85

Чуковский К.

Пұшайман Федора: ертегі / К. Чуковский. - Алматы: Алматыкітап баспасы, 2012. - 14 б.

33.

Қ84

Ө-87

Өтетілеуұлы, Ермек

Менің қазақстаным: оқу кітабы / Е. Өтетілеуұлы, А. Хамзеұлы. - Алматы: Аруна, 2012. - 56 б.

Дінтану

34

86.2

Қ18

Айтбаева, Айгүлім.

Коррекциялық педагогика негіздері: оқу құралы / А. Айтбаева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 160 б.

Философия

35.

Қ87

С90

Сүлейменов, Пірімбек

Әл-Фараби және қазақ халқының рухани мұрасы: оқу құралы / П. М. Сүлейменов. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 197 б.

Психология

36.

88.3

С23

Сатиева Ш.

Даму психологиясы (Теориялық және практикалық курс): оқу құралы / Ш. Сати-ева. - Алматы: Фолиант, 2012. - 232 б. - (Жоғары білім)

Анықтамалық басылымдар

37.

92

М45

Менің алғашқы энциклопедиям: Балаларға арналған ғылыми-көпшілік басылым / құраст. А. Ү. Сужикова. - Алматы: Алматыкітап баспасы, 2011. - 392 б.: суретті

38.

92

П17

Паркер С.

Сұрақ және жауап: энциклопедия / С. Паркер, У. Брайан; қаз. тілінен ауд. Б. С. Лекерова; ред. А. Сужикова. - Алматы: Алматыкітап баспасы, 2012. - 256 б.: суретті

39.

92

Ш86

Шөлдер: энциклопедия / бас ред. Қ. Байғабылова; ағыл. тілінен ауд. Р. Жазыл-беков. - Алматы: Аруна, 2012. - 32 б. - (Балаларға арналған танымдық энцик-лопедия)

 

LAST_UPDATED2