Орталық Азия қазақтары (тарихы-этногафиялық зерттеу)
22.11.2012 23:18

МАЗМҰНЫ


Кіріспе

1. ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ТАРИХЫ

1.1 Орта Азияның тарихи-гдаграфиялык және әкімшілік-аумақтық тарихи бөлінуі

1.2.1 Қазақтардың Орталық Азия елдері аумағына қоныстану тарихы

1.2.2 Кенес дәуірінде Орталық Азия елдерінде қалыптасқан қазақ диаспорасы

2. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ РУЛЫҚ ҚҰРАМЫ, ОРНАЛАСУЫ ЖӘНЕ ЭТНОДЕМОГРАФИЯСЫ

2.1 Өзбекстан және Қарақалпақстандағы қазақтар

2.2 Түркіменстандағы қазақтар

2.3 Қырғызстандағы қазақтар және Орталық Азиядағы басқа да этникалық топтар

2.4 XIX ғ. 60 жылдарынан 1917 ж. дейінгі Орталық Азия елдеріндегі қазақтардын өсу динамикасы

2.5 Кеңес дәуіріндегі Орта Азиядағы қазақ диаспорасынын этно-демографиялық ахуалы

3. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ДӘСТҮРЛІ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ КӘСІБІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

3.1 Орталық Азия елдерінін дәстүрлі шаруашылық-мәдени типіне сипаттама

3.2 Егіншілігі және ондағы ерекшеліктер

3.3 Мал шаруашылығы

3.4 Қосалқы кәсіптері

4. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

4.1 Қонысы, типтік ерекшеліктер

4.2 Баспана түрлері мен құрылыстар ерекшеліктері

4. 3 ¥лттық киімдегі жергілікті үлгілер

4.4 Ас тағам мәдениетіндегі ерекшеліктер

5. ОТБАСЫЛЫҚ ӘДЕТ-ҒҰРЫП, САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

5.1 Отбасылық қатынастары мен үйленуге байланысты әдет-ғүрып, салт-дәстүрлеріндегі ортақтастықтар мен ерекшеліктер

5.2 Бала көтеру және оны тәрбиелеу барысындағы кейбір этнографиялық ерекшеліктер

5.3 Өлген адамды жерлеу және артын күтуге байланысты жалпы қазақи әдет-ғұрыптар мен ерекшеліктер

6. ҚАЗІРГІ КЕЗЕНДЕГІ ОРТА АЗИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ ОТАНҒА ОРАЛУЫ ЖӘНЕ БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

6.1 Орта Азия елдеріндегі қазақ диаспорасының Отанға оралу барысы мен орнығу мәселелері

6.2 Репатрианттардың жергілікті ортаға бейімделу проблемалары

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

Информаторлар тізімі

3


24

43

5189

103

111

117

128161

164

185

199209

220

238

249


261


293

312


325


338


345

354

372


LAST_UPDATED2