Шығыстың тарихы және халықаралық қатынастары.
22.11.2012 23:14

3     63.3(0)

     Қ56

     Қожахметұлы К.

Шығыстың тарихы және халықаралық қатынастары. ХХ-ХХІ ғғ. бас кезі: оқу құралы / К. Қожахметұлы, Ә. Шөпеков; ред. басқ. Қ. Қожахметұлы . - 2-бас. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 308 б.