Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика курсы: оқулық
12.06.2012 20:04

2222.172 я73

А37

Ақанбай, Нұрсадық.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика курсы: оқулық / Н. Ақанбай; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 291 б.LAST_UPDATED2