2012 жылға мамыр -маусым айында кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттер

Жалпы экология

 

20.18я73

Б59

 

Бигалиев А.Б.

Общая экология: учеб. пособие / А. Б. Бигалиев. - Алматы: NURPRESS, 2011. - 162 с.

 

Физико-математикалық ғылымдар

 

22.172 я73

А37

 

Ақанбай, Нұрсадық.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика курсы: оқулық / Н. Ақанбай; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 291 б.

 

 

22.251

М85

 

Мұсабеков, Қуанышбек.

Дисперсті жүйелердің құрылым түзілуі және реологиялық қасиеттері: оқу құралы / Қ. Б. Мұсабеков, Ж. Б. Оспанова, Д. М-К. Артыкова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 68 б.

 

 

Химиялық ғылымдар

 

24.7

А14

 

Абдықалыкова Р.А.

Органикалық заттардың химиясы мен физикасы: оқу құралы / Р. А. Абдықалы-кова, Р. К. Рахметуллаева; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық үниверситеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 177 б.

 

 

 

 

 

 

24.5

Б38

 

Бейсембаева, Луиза.

Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-химиялық талдау: оқу құралы / Л. Бейсембаева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ универси-теті, 2009. - 99 б.

 

 

24.1

Е96

 

Ешова, Жания.

Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары пәні бойынша зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары / Ж. Ешова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 42 б.

 

 

24.5

Т18

 

Танашева М.Р.

Физика-химиялық анализдің негіздері: оқү құралы = Основы физико-химического анализа: учебное пособие / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 348 б.

 

24.6

Қ75

 

Құмарғалиева, Салтанат.

Коллоидтық химияның негіздері: оқу құралы / С. Ш. Құмарғалиева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 258 б.

 

 

24.1я73

Қ23

 

Қайырбеков Ж.Қ.

Жалпы химиялық технология: оқу құралы / Ж. Қ. Қайырбеков, Е. А. Әубәкіров, Ж. К. Мылтықбаева; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 244 б.

 

 

Биологиялық ғылымдар

 

28.0 я7

А32

 

Айташева З.Қ.

Өсімдіктердің сигналды трансдукциясы = Сигнальная трансдукция растений = SIGNAL TRANSDUCTION IN PLANTS : оқулық / З. Қ. Айташева. - Алматы : Қазақ университеті, 2009.

 

 

28.082

М55

 

Минсаринова, Баян.

Жалпы гидробиология пәнінен лабораториялық жұмыстарды өткізу: әдістемелік оқу құралы / Б. К. Минсаринова ; Әл-Фараби атынд. Қазақ   Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 38 б.

 

 

28.707

С74

 

Сраилова, Гүлзия.

"Тыныс алу физиологиясы" тарауына лабораториялық жұмыс өткізу әдістемесі / Г. Сраилова ; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 70 б.

 

 

 

Тау-кен ісі

 

33.4 я73

Қ75

 

Құмарғалиева, Салтанат.

Флотациядағы беттік-активті заттар: оқу құралы / С. Құмарғалиева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 102 б

 

 

Металдар технологиясы

 

34.662

К81

 

Кудреева Л.Қ.

"Гальваникалық қаптамалар алу технологиясы" бойынша практикалық жұмыстарды орындауға нұсқаулар / Л. Қ. Кудреева, А. П. Курбатов; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университет. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 34 б.

 

 

Химиялық технология

 

35.102я2

К22

 

Катализ, химиялық технология терминдері мен сөз тіркестерінің орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері / Ә. Қ. Қоқанбаев [и др.].; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 123 б.

 

 

35.50 я73

Х-17

 

Халменова, Зәуре.

Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері: оқу құралы / З. Халменова, Ж. Әбілов ; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 144 б.

 

Тарих ғылымдары

 

Қ63.3

О-58

 

Омарбеков Т.

Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас / Т. Омарбеков, Ш. Омарбеков ; Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 388 б.

 

 

Қ63.2

Х-23

 

Хасанаева, Лейла.

Қазақстанда ұлттық мемлекеттілік идеясын жүзеге асыру шаралары (ХХ ғасырдың алғашқы ширегі): оқу құралы / Л. М. Хасанаева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 122 б

 

 

Қ63.3

Ш34

 

Шәлекенов-Баласағұни У.Х.

Қазақ өркениеті / У. Х. Шәлекенов-Баласағұни; ҚР Білім және Ғылым Министлігі Әбу Насыр Әл-Фараби   атындағы Қазақ Ұлттық университеті Ә.Х. Марғулан атындағы Археология институты. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 316 б.

 

 

Экономика

 

Қ65.050 я73

С21

 

Рахметова, Рахила.

Экономикадағы математикалық модельдер мен әдістер: оқу құралы / Р. Ө. Рахметова. - Алматы: Экономика баспасы, 2008. - 236 б. - (Оқулық)

 

 

65.30я73

М83

 

Мұқаұлы С.

Қайтарымды ресурстарды пайдалану: оқу құралы / С. Мұқаұлы. - Алматы: Экономика баспасы, 2009. - 115 б.

 

 

 

 

 

65.290-2я73

Ж91

 

Жүнісбекова Ғ.Е.

Кәсіпорындағы контроллинг: оқу құралы / Ғ. Е. Жүнісбекова. - Алматы : Экономика баспасы, 2010. - 144 б.

 

 

65.290-2 я73

Ж87

 

Жұмабаев С.К.

Адам ресурстарын басқару: оқу құралы / С. К. Жұмабаев; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 234 б.

 

 

Қ65.29

М90

 

Мыңатаев М.М.

Нарық жағдайындағы кәсіпорын экономикасы: оқу құралы / М. М. Мыңатаев, Ж. М. Мырзагелдиева. - Алматы: Экономика баспасы, 2011. - 205 б

 

 

65.412

Н90

 

Нысанбекова, Ләззат.

Халықаралық жеке құқық: оқу құралы / Л. Б. Нысанбекова; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 321 б

 

 

65.052

Т 29

 

Таттибаев К.М.

1С Бухгалтерия с МСФО для Казахстана: учеб.-практич. пособ. / К. М. Таттибаев. - Алматы: Экономика, 2009. - 105 с.

 

 

65.5

Т65

 

Төреғожина, Меруерт.

Қазақстан және ДСҰ: ынтымақтастық жасасу проблемалары: оқу құралы / М. Б. Төреғожина. - Алматы : Экономика баспасы, 2010. - 153 б.

 

 

65.23я73

Қ43

 

Қасенов Қ.Р.

Ішкі фирмалық жоспарлау: оқу құралы / Қ. Р. Қасенов. - Алматы: Экономика баспасы, 2011. - 174 б.

 

 

Тіл білімі

 

Қ81-7

А91

 

Аударма тәжірибесі: хрестоматия / Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-теті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 254 б.

 

 

Қ81.2

А97

 

Аширова, Анар.

Кәсіби қазақ тілі: география факультеттеріне арналған оқу құралы / А. Аширова; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 140 б.

 

Қ81.2

С14

 

Сағындықұлы, Берік.

Қазақ тілінің тарихы. Жаңа курс: лекциялар / Б. Сағындықұлы, Ш. Омарбеков; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 145 б.

 

Қ81.2-1

Ә21

 

Әбішева, Рыскен.

Қазақ тілі: фонетика салалары бойынша жаттығулар жинағы / Р. Әбішева; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 140 б.

 

 

Қ81.2

Қ74

 

Құлжанова, Бақытгүл.

Қазақ тілі: оқу құралы / Б. Құлжанова. - Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 210 б.

 

 

Әдебиеттану

 

Қ83.3

А94

 

Ахмет, Күләш.

Сәбит Мұқанов - Алаш әдебиетін зерттеуші: оқу құралы / К. Ахмет; Әл-Фараби атынд. Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ университеті, 2009. - 108 б.

 

 

Қ83.3

А94

 

Ахметбекова А.

Қазақ әдебиетіндегі сопылық поэзия / А. Ахметбекова; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 312 б.

 

 

Қ83.3

А94

 

Ахметов, Зәки.

Поэзия шыңы-даналық: зерттеу / З. Ахметов ; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 368 б.

 

 

К83.3

Б18

 

Байтұрсынов, Ахмет.

Әдебиет танытқыш: зерттеу мен өлеңдер / А. Байтұрсынов. - Алматы : Атамұра, 2003. - 208 б.

 

 

Қ83.3

Д20

 

Дәдебаев Ж.

Әдеби компаративистика және көркем аударма: оқу құралы / Ж. Дәдебаев; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 182 б.

 

 

Қ83.3

Қ13

 

Зейнолла Қабдолов тағылымы: өмірі мен шығармашылығы туралы мақалалар мен сұхбаттар, өлең-жырлар / Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. - 416 б.

 

 

Қ83.3

К41

 

Карбозов, Ерхан.

Т. Ізтілеуұлының ақындық шеберлігі: оқү құралы / Е. Карбозов; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 97 б.

 

 

Қ83.3

К24

 

Кәкішұлы Т.

Жанр жайлауы. 1-кітап: оқу құралы / Т. Кәкішұлы. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. - 462 б.

 

 

Қ83.3

М85

 

Мұсалы Л.

Көркем тәржіма тәжірибесі бойынша практикум / Л. Мұсалы; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 252 б.

 

 

Қ83.3

С15

 

Садырбайұлы, Сұлтанғали.

Сөз асылы сөзде (қанатты сөздер және фольклор) / С. Садырбайұлы ; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 292 б. : сур.

 

 

Қ83.3

Ә11

 

Әбдезұлы, Қансейіт.

Таным көкжиегі / Қ. Әбдезұлы. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. - 270 б.

 

Қ83.3

Т21

 

Тарақов Ә.С.

Аударма ісінің негіздері және стилистика / Ә. С. Тарақов; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 37 б.

 

 

Қ83.3

Т21

 

Тарақов Ә.С.

Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері: оқу құралы / Ә. С. Тарақов; Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 120 б.

 

 

 

 

Көркем әдебиет

 

 

 

 

Қ84-44

Д79

 

Дулатов, Міржақып.

Оян қазақІ: роман, өлең-жырлар, әңгімелер / М. Дулатов. - Алматы: Атамұра, 2003. - 192 б.

 

 

 

 

 

Қ84-5

Ж13

 

Жабаев, Жамбыл.

Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 2-ші т. / Ж. Жабаев. - Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 244 б.

 

 

Қ84-44

Ж92

 

Жыр тұлпары, сыр сұңқары - Сырағаң / құраст. ақынның зайыбы К. Мәуленкеліні мен Қ. Сырбайұлы; ҚР-ның халық жазушысы С. Мәуленов атынд. қор. - Алматы: Атамұра, 1996. - 416 б.

 

 

Қ84-44

И83

 

Исабеков, Дулат.

Бонапарттың үйленуі: әңгімелер / Д. Исабеков. - Алматы: Атамұра, 2002. - 232 б

 

 

Қ84-44

К24

 

Кәкішұлы, Тұрсынбек.

Сакен аялаған арулар: эссе мен толғамдар / Т. Кәкішұлы. - Алматы: Атамұра, 2003. - 312.

 

 

 

 

 

Қ84-44

Н86

 

Нұрманов, Ақан.

Құланның ажалы: роман / А. Нұрманов. - Алматы : Атамұра, 2006. - 208 б.

 

 

Қ84-44

Н 86

 

Нұршайықов, Әзілхан.

Махаббат, қызық мол жылдар: роман / Ә. Нұршайықов. - Алматы: Атамұра, 2002. - 320 б. - (Атамұра кітапханасы)

 

LAST_UPDATED2  
                   1243

 

sem

alash baner1

 

aya

 

zastavka kalendar

banner

 

mirdetey

Көруді ұсынамыз

 

Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С.Пушкина

 

 

Национальная Академическая Библиотека РК

 

 

Библиотечная ассоциация РК

 

<

 

 

Электронные пособия

 

 

БД
 

 

Валюта бағамдары

 

Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Тіркелгендер

На сайте зарегистрировано пользователей 42979

qazlat2

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ruhani
engnews.gazeta.kz
elbook

 

logotype

Іс - шара күнтізбесі

Прошлый месяц Шілде 2020 Следующий месяц
Же Дү Се Сә Бе Жұ Се
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

Тіркеу

Қатысу санағы


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterБүгін5729
mod_vvisit_counterКеше6073
mod_vvisit_counterОсы жұмада5729
mod_vvisit_counterОсы айда27771
mod_vvisit_counterБарлығы8279180

Қазір сайтта: 97

JivositeСұраныс

Для информационных потребностей вы используете?

Интернет - 39.4%
Сайт библиотеки - 45.5%
Печатные издания - 6.1%
Другое - 9.1%