Tuesday, 05 July 2016 15:37
There are no translations available.

slide0051-1

 

ББК 84Каз7-4 С63

Соқпақбаев Б. Балалық шаққа саяхат: Хикаяттар. — Алматы: Раритет, 2005. — 320 бет. — «Алтын қор» кітапханасы.

ISBN 9965-663-88-2

Аса көрнекті қаламгер Бердібек Сокпақбаевтың қай шығар-масына үңілсеңіз де, адам болсам деген үлкен арманы бар, асқар таудай биік мақсат-мұраты бар балғын кейіпкерлердің тағдыр талқысында талай қиыншылықтарды бастан кешіп барып есейіп-ер жеткен, шындалып-қалыптасқан қайсарлығына тәнті боламыз.

Ұсынылып отырған кітап атын иеленген хикаятта жетім ба-ланың жетілу жолы, мінез-құлкының қалыптасуы, арман-тілегі суреттелген. Ал әйгілі «Менің атым Қожа» туындысы орыс қазақ окырманына жақсы таныс деп ойлаймыз.