Tuesday, 05 July 2016 15:31
There are no translations available.

slide0047-1

 

ББК 84 Каз 7-44

С 63

Соқпақбаев Б. Менің атым Қожа. Повестер.—Алматы: "Атамұра", 2003.- 304 бет.

ISBN 9965-05-889-Х

Көрнекті балалар жазушысы Бердібек Соқпакбаевтың бұл кітабына "Менің атым Қожа", "Балалық шаққа саяхат" атты оқыр-ман қауым арасына кең тараған екі повесі еніп отыр. Бұларда ауыл өмірі, ауыл балаларының мінез-құлық, арман-мақсаты шынайы да шырайлы бейнеленген.