Желтоқсан айында кітапханаға түскен жаңа әдебиеттер

              Жаратылыстану ғылымдары 


1

Қ20.1
Қ82

Қуатбаев А.Т.
Экология және қоршаған орта проблемалары: оқу құралы/А.Т. Қозыбаев.-Алматы: Қазақ университеті, 2011.-350б. (4дана)

2

22.334
Б18

Бәйімбетов Ф.Б.
Электр және магнетизм: оқу құралы/Ф.Б. Бәйімбетов, Т.С. Рамазанов.-Алматы: Қазақ университеті, 2011.-280б. (2дана)

3

22.6
Ж28

Жаңабаев З.Ж.
Жалпы астрономия: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы/ З.Ж Жаңабаев, А.Ж. Наурзбаева, Н.Т. Ізтілеуов.-Алматы: Қазақ университеті, 2010.-184б. (5дана)

4

22.3
Б41

Белисарова Ф.
Жалпы физика курсы бойынша дәрістер: оқу құралы/Ф. Белисарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-152б. (2дана)

5

22.3
Ә20

Әбілдаев Ә.
Физика: оқу құралы/Ә.Әбілдаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-242б. (4дана)

6

28.707
Т65

Төлеуханов С.Т.
Адам физиологиясы: оқулық/С.Т.Төлеуханов, Н. Торманов.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.-161б. (5дана)

           
             Техника


7

32.973-018.2
Т65

Төкеев У.А.
Ақпараттық қауіпсіздікті басқару: оқу құралы/У.А.Төкеев, Б.Б. Ахметов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-242б. (3дана)

           
              Тарих


8

Қ63.3
Ұ46

Ұлы Дала мемлекеттері /ғыл. кеңесші З. Қинаятұлы.-Алматы: «Аруна Ltd» ЖШС.-2010.-216б.(6дана)

9

Қ63.3
О-58

Омарбеков Т.
Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас/Т.Омарбеков,
Ш. Омарбеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.-388б. (6дана)

10

Қ63.3
М90

Мыңбатырова Н.Қ.
Төле бидің би ретіндегі қызметі және билік шешімдері: оқу  құралы /Н.Қ.Мыңбатырова.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.-152б. (5дана)

11

63.3(0)
М37

Мәшімбаев С.М.
Дүниежүзі және Қазақстан тарихының кейбір өзекті мәселелері=
Некоторые актуальные проблемы  всемирной истории и Казахстана: зерттеулер мен мақалалар/ С.М.Мәшімбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 238б. (6дана)

12

63.3(0)6 я73
Б78

Бөжеева Б.З.
Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1945-2009): оқу құралы/Б.З.Бөжеева.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.-340б. (4дана)

             
             Археология


13

Қ63.4
Б20

Байпақов К.М.
Қазақстан археологиясы: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы/К.М. Байпақов, Ж.Қ. Таймағамбетов.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-354б. (1дана)

             
             Экономика


14

65
Э40

Экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреаттары=Лауреаты Нобе-левской премии по экономике /жалпы ред. басқарған Е.Б. Жатқанбаев.-Алматы: Қазақ университеті, 2008.-336б. (3дана)

15

Қ65.050.2
Б79

Бөрібаева С.Б.
Қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік құжаттарды рәсімдеу: халықаралық қатынастар факультетінің студенттеріне арналған оқу құралы/С.Б.Бөрібаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-321б. (1дана)

16

65.290-2
Ж87

Жұманова Л.
Құнды қағаздар портфелі және тәуекел-менеджменті: оқу құралы
/Л.Жұманова.-Алматы: Қазақ университеті, 2011.-78б. (1дана)

         17

65.43
Ш39

Шәкен А.Ш.
Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері: оқу құралы/А.Ш.Шәкен, Ә.С. Ақтымбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.-132б. (2дана)

           
               Құқық


18

Қ67.410
У-69

Урисбаева А.
Қазақстан Республикасының нотариаты: оқу құралы/А. Урисбаева.-Алматы: Қазақ университеті, 2011.-112б. (3дана)
 

           
             Білім. Педагогика ғылымдары


19

Қ74.03
И48

Иманбекова Б.И.
Қазақстандағы педагогикалық ойлар мен білім беру тарихы: оқу құралы
/Б.И.Иманбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.-158б. (5дана)

20

74.100.5
М41

Мектепте және үйде өмір қауіпсіздігі мен денсаулықты сақтау-Н.Сламбекова, Қ. Қараев, Ж. Әкімбаева және т.б.-Алматы: «Аруна» баспасы, 2008.-116б.-(«Оқу энциклопедиясы» топтамасы). (5дана)

21

74.102
П95

Пішіндер/өлеңдерін жазған Е. Елубаев; суретін салған М. Омарова.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2011.-(«Тәй-тәй» топтамасы). (5дана)

22

74.102
Ц71

Цифрлар/өлеңдерін жазған Е. Елубаев; суретін салған М. Омарова.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2011.-(«Тәй-тәй» топтамасы). (5дана)

23

74.102
Б71

Бой өлшемі/Суретшісі О. Казанцева.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2011. (5дана)

24

74.102
Д59

Долженко Г.
10-ға дейінгі сандар.5 – 7 жас: балдырғандарға арналған математика/
Г. Долженко; ауд. Е. Өтетілеуұлы, А. Байғабылова.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2011. -23б. (5дана)

25

74.102
Д59

Долженко Г.
Геометриялық фигуралар. 5 – 7 жас: балдырғандарға арналған математика/
Г. Долженко; ауд. Е. Өтетілеуұлы, А. Байғабылова.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2011. -20б. (5дана) 

26

74.102
Д59

Долженко Г.
Есептеп үйренейік. 5 – 7 жас: балдырғандарға арналған математика/
Г. Долженко; ауд. Е. Өтетілеуұлы, А. Байғабылова.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2008. -27б. (6дана) 

27

74.102
Д59

Долженко Г.
Қосу, азайту. Көңілді есептер. 5 – 7 жас: балдырғандарға арналған математика/Г. Долженко; ауд. Е. Өтетілеуұлы, А. Байғабылова.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2008. -19б. (6дана) 

28

74.102
Б22

Балықтар=Рыбы.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2011. (7дана

            
              Журналистика


29

Қ76.01
Ы21

Ыдырысов Ә.
Тұлғалар/Ә. Ыдырысов.-Алматы: Қазақ университеті, 2010.-318б. (3дана)

30

76.01 я73
Ш97

Шыңғысова Н.Т.
Журналистика социологиясы: оқу құралы/Н.Т. Шыңғысова.- Алматы: Қазақ университеті, 2010.-186б. (4дана)

           

              Тіл білімі


31

Қ81.2-2
С18

Салқынбай А.
Шаһкәрім шыққан шың/А. Салқынбай.- Алматы: Қазақ  университеті, 2011.-213б. (2дана)

32

Қ81.2-3
М18

Мамаева М.
Сөз тіркесі құрылымындағы фразеологизмдер: оқу құралы/М.Мамаева.-Алматы: Қазақ  университеті, 2011.-148б. (3дана) 

33

Қ81.2-5
М32

Машинбаева Г.Ә.
БАҚ тілімен танысайық: оқу құралы/Г.Ә.Машинбаева, С.Р. Нұртілеуова.-  Алматы: Қазақ университеті, 2010.-57б. (3дана)

           
             Фольклор


34

Қ82.3
Е74

Ертегім неткен... мұратына жеткен: халық ертегілерінің жинағы.-Алматы: «Аруна» баспасы, 2010.-72б. (5дана)

35

Қ82.3
К77

Круглова Е.
Ана сыйлығы: ақылды ертегілер/ Е .Круглова; ауд. Ә. Рысбаев.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2006. -23б. (5дана) 

36

Қ82.3
К77

Круглова Е.
Құмырсқа туралы ертегі: ақылды ертегілер/ Е .Круглова; ауд. Ә. Рысбаев.-Алматы: «Аруна Ltd»ЖШС.-2006. -23б. (5дана) 

37

Қ82.3
Ө47

Өнегелі ертегілер: жануарлар туралы халық ертегілерінің жинағы.-Алматы: «Аруна» баспасы.-2010.-72б. (4дана)

38

Қ82.3
Ү-44

Үйшік: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-19б. (6дана)

39

Қ82.3
С63

Соқыр күйші:  халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-14б. (6дана)

40

Қ82.3
Т90

Түлкі, аю және қойшы: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-14б. (6дана)

41

Қ82.3
Б28

Бауырсақ: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-19б. (6дана)

42

Қ82.3
Ш21

Шал мен дәу: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-19б. (6дана)

43

Қ82.3
Б89

Бұлбұл мен тоқылдақ: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-15б. (6дана)

44

Қ82.3
Х-19

Хан мен ұры: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-15б. (6дана)

45

Қ82.3
Ш21

Шал Шияз: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-15б. (6дана)

46

Қ82.3
А46

Алтын мүйізді киік: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-19б. (6дана)

47

Қ82.3
Ү-92

Үш аю: халық ертегілері.-Алматы: «Аруна» баспасы.-19б. (6дана)

48

Қ82.3
Е49

Елубаев С.
Ақ сандығым ашылды: жұмбақтар /С.Елубаев С.-Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2007.-20б.: жапсырмамен. (1 дана)

49

82.3(0)
А57

Андерсен ертегілері/ауд. және әдеби өңд. Н.М. Сламбекова.-Алматы: «Аруна» баспасы.-2010.-56б.-(«Әлем ертегілері» топтамасы. (4дана)

50

82.3(0)
А23

Ағайынды Гримм ертегілері/ауд. және әдеби өңд. Н.М. Сламбекова.-Алматы: «Аруна» баспасы.-2010.-72б.-(«Әлем ертегілері» топтамасы. (4дана)

              Әдебиеттану


51

Қ83.3
Ә13

Әбдиманұлы Ө.
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің алғашқы кезеңі (1900-1940): оқу құралы/Ө.Әбдиманұлы.-Алматы: Қазақ университеті, 2010.-156б. (6дана)

52

Қ83.3
М86

Мұхамедханов Қ.
Көптомдық шығармалар жинағы. IX том. Мақалалар. Зерттеулер. Абай шығармаларына түсініктемелер / Қ. Мұхамедханов. - Алматы: Ел-шежіре, 2011. - 384 б. - (Алаш мұрасы)

             Өнертану


53

Қ85.12
Р17

 

Райымхан К.Н.
Қазақ халқының сәндік - қолданбалы өнері: оқу құралы/К.Н. Райымхан.-Алматы: Қазақ  университеті, 2010.-136б. (6дана)

           

LAST_UPDATED2  
                   1243

 

sem

alash baner1

 

aya

 

zastavka kalendar

banner

 

mirdetey

Көруді ұсынамыз

 

Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С.Пушкина

 

 

Национальная Академическая Библиотека РК

 

 

Библиотечная ассоциация РК

 

<

 

 

Электронные пособия

 

 

БД
 

 

Валюта бағамдары

 

Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Тіркелгендер

На сайте зарегистрировано пользователей 42978

qazlat2

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ruhani
engnews.gazeta.kz
elbook

 

logotype

Іс - шара күнтізбесі

Прошлый месяц Шілде 2020 Следующий месяц
Же Дү Се Сә Бе Жұ Се
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

Тіркеу

Қатысу санағы


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterБүгін5206
mod_vvisit_counterКеше6073
mod_vvisit_counterОсы жұмада5206
mod_vvisit_counterОсы айда27248
mod_vvisit_counterБарлығы8278657

Қазір сайтта: 75

JivositeСұраныс

Для информационных потребностей вы используете?

Интернет - 39.4%
Сайт библиотеки - 45.5%
Печатные издания - 6.1%
Другое - 9.1%