28.10.2010 23:20

Әлемдік сандық кітапхана - http://www.wdl.org/ru/

Электронды виртуалды кітапхана - http://www.e-vko.gov.kz/library/default.aspx

Кирилл және Мефодия мегаэнциклопедиясы - http://mega.km.ru/

Рубрикон - Интернеттегі ірі энциклопедиялық ресурс - http://www.rubricon.com/

Википедия. Еркін энциклопедиясы - http://ru.wikipedia.org

Орыс биографиялық сөздігі - http://www.rulex.ru

Майл.ру  - орыс тілді Интернет портал - http://www.mail.ru

"Кругосвет" энциклопедиясы - http://www.krugosvet.ru

"Промт" он-лайн аударушы - http://www.translate.ru

Орысша-Қазақша, Қазақша-Орысша сөздік - http://www.sozdik.kz

Интернетте қазақ тілін үйрену - http://www.tilashar.kz

Танымдық Ашық Энциклопедия - http://www.tor.kz

Орыс анықтамалық кітапханасы - http://www.vadimstepanov.ru

Грамота.ру - http://www.gramota.ru

Biografia.kz - http://www.biografia.kz

"Лучшие люди Казахстана" энциклопедиясы - http://www.llk.kz

Үлкен Совет Энциклопедиясы - http://bse.chemport.ru/

Брокгауз және Ефрона энциклопедиялық сөздігі http://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr/a.htm

Ресей энциклопедиялық сөздігі http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res

Дүниежүзілік биографиялық энциклопедиялық сөздік http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=biog

Дүниежүзі тарихы: энциклопедиялық сөздік http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=whist

Әдеби энциклопедия (М., 1929-1939, Т.1-11) http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/

ООО «ПОЛПРЕД  Анықтағыш»

LAST_UPDATED2